Positiivinen kasvatus

Positiivinen kasvatus rakentuu positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan mukaan. Siinä siirretään painopiste heikkouksista vahvuuksiin, korostetaan lapsen toimijuutta, rakennetaan minäpystyvyyttä sekä rakennetaan kuuntelevaa vuorovaikutussuhdetta lapseen.

Positiivinen kasvatus pähkinänkuoressa

10 kysymystä ja vastausta positiivisesta kasvatuksesta

Millainen on positiivinen kasvattaja?

Positiivisen kasvatuksen tavoitteet

Positiivisen kasvatuksen kirjapino

Matkani positiiviseen kasvatukseen

Oma vai omaksuttu? Vanhemmuuden identiteetti

Vastaa