Päiväkerhoryhmät 2015-2016

Päiväkerhoryhmät (2-5-vuotiaat)

Koko vuotta ei pysty tiivistämään yhteen tekstiin, mutta haluan kuitenkin lukijoilleni hieman avata sitä, mitä olen tehnyt viimeisen vuoden aikana lapsiryhmissäni. Minulla oli kaksi päiväkerhoryhmää, joissa suunnilleen samanlainen suunnitelma vahvuuksiin tutustumisessa.

Päiväkerhossa jatkuu syksyllä alkanut viikoittainen vahvuuksien käsitteleminen. Vahvuuteen liittyvät tavarat ovat kultaisessa laatikossa. Kauden lopuksi vahvuudet sidotaan kuuteen hyveeseen kuuden sadun kautta, jossa kaikki hyveen vahvuudet ilmentyvät. Kiinnitämme huomiota erityisesti sosiaalisiin taitoihin, kaverina olemiseen, hyviin tapoihin ja jokaisen omien vahvuuksien esille tuomiseen. Opetamme lapsille ongelmanratkaisutaitoja. Emme käskytä, vaan pohdimme lapsen kanssa yhdessä, miten toimia esimerkiksi riitatilanteessa. Käytämme selittävän kasvatuksen keinoja. Huomioimme myös minäpystyvyyden (omatoimisuuden) vahvistamisen. Dokumentoimme lasten leikkejä valokuvaamalla. Hartaushetkissä hyödynnämme monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja lapsille tuttuja leluja. Näin asioiden käsittely voi jatkua myös vapaan leikin aikana. Projekteina lisäksi tunteiden käsittelemistä nukkehahmoin, kuvakortein, kirjoin, kuvin ja keskusteluin. (Ote isompien päiväkerhon kevään 2016 toimintasuunnitelmasta)

Seinä

Syksyllä aloitimme rakentamalla kerhohuoneen seinälle vahvuuksien puut. Aluksi puissa oli vain rungot, nyt jokainen oksa on saanut oman vahvuutensa ja juuri viime viikolla kävimme läpi viimeisen 24:stä vahvuudesta.

Vahvuuksien puu - kevät

?

Lasten vahvuustaulut

Mietin pitkään, millaisia seinätauluja teemme lapsille. Päädyin siihen, että lapset saivat itse maalata pohjan tauluilleen. Taideteostensa ”päälle” laitettiin lapsen kuva ja vahvuuksien ”palat”. Jokaisesta lapsesta kerättiin taululle kuusi vahvuutta, joita lapsi käyttää kerhossa tai tulee vahvimmin esiin lapsen käyttäytymisessä ja toiminnassa. Lisäksi keräsimme tauluun lapsen omia ajatuksia itsestään, toisten kerholaisten ajatuksia lapsesta sekä ohjaajien havaintoja lapsesta.

 

Työtavat

Kerhopäivään kuuluu yhteinen alku- ja loppupiiri, jotka ovat kestoltaan n. 15 minuuttia. Alkupiirissä katsotaan muun muassa ketkä ovat paikalla, apulainen, kuukausi, päivä, nimipäivä, sää ja käsiteltiin päivän aihe. Loppupiirissä usein luetaan joku kirja, lauletaan tai tanssitaan. Lisäksi kerhopäivään kuului ulkoilu, eväiden syöminen, askartelu ja vapaa leikki. Toteutin vahvuuksiin tutustumista alkupiirien ja loppupiirien aikana. Hyvän huomaamista lapsessa ja myönteisten ajatusten vahvistamista teimme luonnollisesti koko kerhoajan. Otimme käsittelyyn yhden vahvuuden viikossa. Vahvuutta käsiteltiin tarinoiden, leikkien, laulujen, kuvien, videoiden ja keskustelujen avulla.

Vahvuuskuva - päiväkerho

Onnistumiset

Lähdin tekemään tätä tosi matalin odotuksin. En ollut ikinä tehnyt tällaista projektia ennen ja käytäntö on aina täysin eri asia kuin teoria. Jokainen pienikin edistysaskel, tuntui hyvältä. Olin iloinen, että lapset olivat ylipäätänsä kiinnostuneita vahvuuksista. Se, että he oppivat tietämään millaisia vahvuuksia voi olla, oli jo seuraava askel. Se, että jotkut lapset pystyivät itse huomaamaan vahvuuksia itsessään tai toisissaan tuntui jo murskavoitolta. Kyse oli kuitenkin alle kouluikäisistä lapsista!

Haasteet

Päiväkerhoissa ryhmä saattaa muokkaantua syksyn ja kevään aikana, kun lapset siirtyvät päiväkotiin tai vuodenvaihteessa, kun ryhmään otetaan lisää lapsia. Kerhon päättävät lapset saivat vahvuuksien taulun kotiinsa, mutta se käsiteltiinkö vahvuuksia kotona, jäi vanhempien kontolle. Myös ryhmään kesken saapuvat lapset eivät saaneet aivan samalla laajuudella vahvuuksien tuntemisessa, kuin koko ajan mukana olleet. Kuitenkin vahvuuksista puhuttiin joka kerhokerta ja ”vahvuuskieli” oli käytössä, joten varmasti kaikki lapset saivat ainakin jonkinlaisen käsityksen vahvuuksien ominaisuuksista.

Oivallukset

Välillä parhaat ideat saapuvat viime tingassa, kuten tarina ketusta ja Kaista. Ketun ja Kain tarina tuli mukaan alkupiiriin vasta huhtikuussa. Jatkossa tämä on kuitenkin hyvä työkalu ohjaajan pakkiini ja voin käyttää sitä muiden ryhmien kanssa. Tälle ryhmälle kettu ja Kai kuitenkin esittäytyivät vasta kevätkauden loppuvaiheessa. Kain ja Ketun tarina.

Vahvuuksien kettu

Tulevaa

Välillä tuntuu hassulta kuinka paljon voikaan oppia yhdessä vuodessa! Materiaalini, varsinkin tarinapankki on laajentunut huomattavasti. Onnistumisien ja epäonnistumisien kautta olen oppinut, mitkä asiat tämän ikäisillä toimivat ja mitkä eivät.

Positiivisesta pedagogiikasta tulee myös koko ajan lisää tutkimustietoa ja materiaaleja, mitä yhdistää omiin havaintoihin sekä omaan materiaaliin. Alussa tuotin kaiken materiaalin itse ja tein käännöstyötä englanninkielisestä materiaalista ->  kirjaan. Nyt käytössä on Lotan ja Kaisan aivan mielettömän käytännöllinen Huomaa Hyvä! – materiaali, josta on tullut työssäni jokapäiväinen apuväline -> kirjaan.

Tulen varmasti käyttämään näitä oppeja ja oivalluksia myös tulevissa töissäni. Hyvä työkalu lapsen positiivisen kasvun vahvistamiseen!

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recommended For You
%d bloggaajaa tykkää tästä: